Privacy Policy – Chính sách bảo mật

Bình chọn Ngay
[Có: 1 Điểm: 5]

Chính sách bảo mật

Funbet88vn.com (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) sẽ là người có trách nhiệm vận hành trang web https://funbet88vn.site/ (sau đây gọi tóm tắt là “Dịch vụ”).

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn các chính sách bảo mật chính thức về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu thông tin cá nhân khi bạn đang và đã trong thời gian sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ và đang sử dụng dữ liệu của bạn với mục đích cung cấp và cải thiện Dịch vụ khách hàng. Khi bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa bạn đã đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của chính sách này. Ngoại trừ, những thông tin chính sách bảo mật và có thông báo thay đổi mà chưa thông báo đến cho khách hàng trên trang chủ.

Thu thập và sử dụng thông tin như thế nào?

Chúng tôi sẽ thu thập một số số thông tin khác nhau cho các mục đích để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi đến cho khách hàng.

Chúng tôi sẽ thu thập những gì?

Dữ liệu cá nhân

Khi bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có quyền thu thập các dữ liệu thông tin cơ bản của bạn. Các thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Cookie ( lịch sử lưu trữ )

Theo dõi & lịch sử lưu trữ cookie

Chúng tôi sẽ sử dụng lịch sử lưu trữ cookie  như các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động của bạn ở một sớ trường hợp nhất định.

Cookies là gì? là những tập tin nhỏ ẩn danh trên trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại bạn đang sử dụng. Cookies theo dõi cũng được sử dụng như một tín hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập thông tin và theo dõi để có dữ liệu cải thiện và phân tích sớ liệu giúp Dịch vụ của chúng tôi tốt hơn.

Tôi có thể có quyền không cung cấp cookie? tất nhiên là được bạn có thể đồng ý hoặc từ chối dịch vụ cookie khi đăng nhập vào trang chủ.

Ví dụ về Cookies mà chúng tôi thường hay sử dụng:

 • Cookies phiên. Chúng tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của bạn.
 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.

Sẽ sử dụng Dữ liệu của bạn như thế nào?

Funbet88vn công khai sử dụng dữ liệu được thu thập của khách hàng:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ
 • Để thông báo các chính sách hoặc dịch vụ thay đổi
 • Để cho phép khách hàng sử dụng hết tất cả các tính năng trên mạng trực tuyến.
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ trực tuyến
 • Để có dữ liệu phân tích và thông tin có giá trị góp phần cải thiện dịch vụ tốt hơn cho khách hàng
 • Theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
 • Để phát hiện, ngăn chặn các phần mềm độc hại

Truyền dữ liệu

Thông tin dữ liệu của bạn, bao gồm tất cả các dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến – và được sao lưu trên máy tính được đặt bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác nơi được luật bảo vệ dữ liệu.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ chúng tôi ngoài khu vực Việt Nam và đồng ý lựa chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin thông báo rằng chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Việt Nam để dễ dàng xử lý thông tin ngay tại khu vực quản lý.

Funbet88vn sẽ tiến hành thực hiện các bước quan trọng một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý bảo mật và tuân thủ Chính sách bảo mật tại địa phương và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối tuân thủ theo các chính sách quốc tế.

Tiết lộ dữ liệu

Pháp lý cần biết

Funbet88vn có ​​thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân ở các trường hợp cần thiết như sau:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Funbet88vn.com
 • Trường hợp ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái phạm quy trường quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân hoặc cho cộng đồng
 • Để bảo vệ các trường hợp không tuân thủ quy định pháp lý.

Bảo mật dữ liệu

Khi bạn sử dụng dịch vụ chúng tôi có trách nhiệm bảo mật dữ liệu một cách tối ưu theo công nghệ tiên tiến từ nhà cung cấp. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý rằng không có trường hợp nào gọi là đảm bảo 100% dữ liệu được bảo mật hoàn toàn. Do đó, bạn cũng phải có trách nhiệm bảo mật thông tin cho riêng mình để tránh trường hợp rủi ro xảy ra.

Nhà cung cấp dịch vụ

Funbet88vn sẽ thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ khách hàng, để cung cấp Dịch vụ thay thế chúng tôi ở những trường hợp quan trọng, nhà cung cấp dịch vụ có quyền thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi.

Bên thứ ba này sẽ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nghĩa vụ liên quan, cam kết tuyệt đối không được cung cấp dữ liệu của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Phân tích

Việc phân tích dữ liệu là cần thiết, chúng tôi có thể hợp tác với bên thứ 3 làm dữ liệu phân tích Unity Analytics.

584 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú The reverie PointThành Phố Hồ Chí Minh 700000
Chia Sẻ Ngay!
Disclaimer

Funbet88vn là trang đại lý chính thức của nhà cái Fb88, bạn có thể đăng ký tà khoản Fb88 tại Funbet88vn.com. Tuy nhiên, Funbet88vn không có trách nhiệm bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp giữa khách hàng và nhà cái Fb88. Hãy giải trí trong tầm kiểm soát!